Zakres porad

Kancelaria Adwokacka oferuje pomoc prawną świadczoną w zakresie jednorazowego zlecenia, jak i stałej obsługi prawnej.
Forma zlecenia może obejmować:
– udzielenie porady prawnej ad hoc lub też po zapoznaniu się z aktami np. toczącego się postępowania sądowego,
– przygotowanie pisma procesowego,
– sporządzeniu opinii prawnej dotyczącej wskazanego zagadnienia,
– reprezentacji klienta przed Sądem, organami ścigania oraz organami administracji.

Stała obsługa prawna może obejmować wszystkie powyższe usługi jak i część z nich dla podmiotu – przedsiębiorcy, fundacji, stowarzyszenia czy jednostki samorządu terytorialnego – które będą świadczone w siedzibie podmiotu lub siedzibie Kancelarii. Miejsce świadczenia obsługi, wynagrodzenie jak i jego forma są ustalane indywidualnie.